دریافت پیشنهاد و یا انتقاد

ما همیشه از پیشنهادات و انتقادات شما مشتریان عزیز استقبال میکنیم ،

در همین راستا خواهشمندیم هر گونه پیشنهاد و یا انتقادی را که میدانید میتواند ما رابه مسیر بهتری راهنمایی کند را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایید

ایمیل دریافت پیشنهادات و یا انتقاد

suggestions@jar.ir