کالاها

64000 تومان

پارچ مسی

82500 تومان

پارچ مسی طرح دار

119000 تومان

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت سفید

26500 تومان

سینی مسی گرد سفید شده کار دست

68000 تومان

کاسه مسی، سه پایه دسته دار چکشی

19500 تومان

بشقاب مسی

129000 تومان

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت قرمز کار دست

66000 تومان

پارچ و لیوان مسی چکش خورده

16500 تومان

گل رز مسی