کالاها

73000 تومان

کاسه مسی پایه دار، دسته دار نقش دار

41000 تومان

سینی مسی بدون پایه و دسته

64000 تومان

دیس دسته دار

35500 تومان

دیس گرد مسی، دسته دار سفید شده

73000 تومان

ماهیتابه گرد درب پیرکس

48000 تومان

پارچ مسی خمره ایو چکش خورده

87000 تومان

پارچ و لیوان نقش دار