فراوری شده های خرما

خرما خود یکی محصولات لذیذ و انرژی زا بوده و هست، با گذشت زمان فراوری خرما و محصولات فراوری شده خرمایی توانست نیاز بسیاری را بر طرف نماید، از همین رو فراوری خرما هر سال رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است

منظور از فراوری خرما چیست؟

خرما یه محصول که در واریته های مختلف برداشت میشود از محصولی با بافت نرم مانند خرمای مضافتی تا محصولی مانند خرمای زاهدی و خرمای ربی که محصولاتی با رطوبت کمتر در بازار فروخته میشود.

این تنوع خرما کمک کرد تا با تغییر فیزیکی و شکل خرما بتوان محصولات جدید تولید کرد. منظور از فراروی خرما در بازار امروزی تغییر شکل فیزیکی خرما  و تبدیل آن به مثلا خمیر خرما است. و یا با استفاده از دستگاههای برش مربوط به خرما بعد از جدا سازی هسته خرما، خرما را به قطعات کوچکتر تقسیم میکنند و با نامهایی مانند چیپس خرما در بسته بندی های مناسب به فروش میرسانند.