دیس دسته دار

کد محصول: 1 1 4 11

64000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

دیس دسته دار


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
33 * 6 سانتی متر
900.00 گرم
دیس مسی، دسته دار و پایه دار ، دسته نقش دارداخل قلع اندود شده، مناسب برای سرو غذا در سایز بندی های مختلف
خرید

دیس دسته دار

دیس مسی، دسته دار و پایه دار ، دسته نقش دارداخل قلع اندود شده، مناسب برای سرو غذا در سایز بندی های مختلف

خرید

دیس دسته دار

دیس مسی، دسته دار و پایه دار ، دسته نقش دارداخل قلع اندود شده، مناسب برای سرو غذا در سایز بندی های مختلف