پارچ مسی طرح دار

کد محصول: 1 3 1 17

82500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

پارچ مسی طرح دار


پارچ و لیوان
مسی
طرح دار صنعتی لاک خورده
12 * 19 سانتی متر
600.00 گرم
پارچ مسی، طرح دار با دسته مسی رنگ ثابت
خرید

پارچ مسی طرح دار

پارچ مسی، طرح دار با دسته مسی رنگ ثابت

خرید

پارچ مسی طرح دار

پارچ مسی، طرح دار با دسته مسی رنگ ثابت