ماهیتابه مسی گرد چکشی

کد محصول: 1 1 3 19

102000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

ماهیتابه مسی گرد چکشی


ماهی تابه
مسی
چکش خورده دستی
27 * 8 سانتی متر
1950.00 گرم
ماهیتابه مسی، گرد چکشی سایز بزرگ، دستگیره پروانه ی
خرید

ماهیتابه مسی گرد چکشی

ماهیتابه مسی، گرد چکشی سایز بزرگ، دستگیره پروانه ی

خرید

ماهیتابه مسی گرد چکشی

ماهیتابه مسی، گرد چکشی سایز بزرگ، دستگیره پروانه ی