کاسه مسی، سه پایه دسته دار چکشی

کد محصول: 1 3 1 1

68000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

کاسه مسی، سه پایه دسته دار چکشی


سوپ خوری
مسی
چکش خورده دستی
20 * 15 سانتی متر
1000.00 گرم
کاسه مسی وارمری، سه پایه بلند طرح دار و دسته دار ، رنگ داخلی سفید شده ، رنگ بیرونی مسی و با لبه های کنگره دار که به زیبایی ظرف می افزاید ، مناسب برای آش و سوپ و دارای سایز بندی می باشد .
خرید

کاسه مسی، سه پایه دسته دار چکشی

کاسه مسی وارمری، سه پایه بلند طرح دار و دسته دار ، رنگ داخلی سفید شده ، رنگ بیرونی مسی و با لبه های کنگره دار که به زیبایی ظرف می افزاید ، مناسب برای آش و سوپ و دارای سایز بندی می باشد .

خرید

کاسه مسی، سه پایه دسته دار چکشی

کاسه مسی وارمری، سه پایه بلند طرح دار و دسته دار ، رنگ داخلی سفید شده ، رنگ بیرونی مسی و با لبه های کنگره دار که به زیبایی ظرف می افزاید ، مناسب برای آش و سوپ و دارای سایز بندی می باشد .