سینی مسی، دسته دار و پایه دار

کد محصول: 1 1 4 20

88660 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

سینی مسی، دسته دار و پایه دار


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
35 * 7 سانتی متر
1440.00 گرم
سینی مسی، دسته دار و پایه دارکوتاه، با طرح سنتی بسیار زیبا، مناسب برای پذیرایی
خرید

سینی مسی، دسته دار و پایه دار

سینی مسی، دسته دار و پایه دارکوتاه، با طرح سنتی بسیار زیبا، مناسب برای پذیرایی

خرید

سینی مسی، دسته دار و پایه دار

سینی مسی، دسته دار و پایه دارکوتاه، با طرح سنتی بسیار زیبا، مناسب برای پذیرایی