دیس گرد مسی، دسته دار سفید شده

کد محصول: 1 1 4 23

35500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

دیس گرد مسی، دسته دار سفید شده


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
35 * 13 سانتی متر
400.00 گرم
دیس مسی،پایه دار کوتاه ، گرد دسته دار رنگ داخلی قرمز
خرید

دیس گرد مسی، دسته دار سفید شده

دیس مسی،پایه دار کوتاه ، گرد دسته دار رنگ داخلی قرمز

خرید

دیس گرد مسی، دسته دار سفید شده

دیس مسی،پایه دار کوتاه ، گرد دسته دار رنگ داخلی قرمز