دیس مسی، بیضی چکشی درب دار متوسط

کد محصول: 1 1 4 27

350000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

دیس مسی، بیضی چکشی درب دار متوسط


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
35 * 22 سانتی متر
1800.00 گرم
دیس مسی، بیضی چکشی درب دار ، رنگ داخلی سفید ، مناسب برای تزیین
خرید

دیس مسی، بیضی چکشی درب دار متوسط

دیس مسی، بیضی چکشی درب دار ، رنگ داخلی سفید ، مناسب برای تزیین

خرید

دیس مسی، بیضی چکشی درب دار متوسط

دیس مسی، بیضی چکشی درب دار ، رنگ داخلی سفید ، مناسب برای تزیین