ظرف شیرینی خوری مسی، پشت قرمز کار دست

کد محصول: 1 1 1 3

129000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت قرمز کار دست


ظرف شیرینی خوری
مسی
طرح دستی
20 سانتی متر
1000.00 گرم
شیرینی خوری مسی، کار دست، داخل قلع اندود شده ، مناسب برای تزیین ، رنگ بیرونی مسی طرح دار طرح های حکاکی شده با دست، طرح سنتی بته جقه بسیار زیبا وشکیل و رنگ داخلی سفید از مزایایی این ظرف درب دار و قابل شستشو بودن آن می توان اشاره کرد و دارای سایز بندی می باشد از قرار دادن ظروف مسی در ماشین ظرف شویی خود داری کنید زیرا باعث آسیب به ظروف می شود .
خرید

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت قرمز کار دست

شیرینی خوری مسی، کار دست، داخل قلع اندود شده ، مناسب برای تزیین ، رنگ بیرونی مسی طرح دار طرح های حکاکی شده با دست، طرح سنتی بته جقه بسیار زیبا وشکیل و رنگ داخلی سفید از مزایایی این ظرف درب دار و قابل شستشو بودن آن می توان اشاره کرد و دارای سایز بندی می باشد از قرار دادن ظروف مسی در ماشین ظرف شویی خود داری کنید زیرا باعث آسیب به ظروف می شود .

خرید

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت قرمز کار دست

شیرینی خوری مسی، کار دست، داخل قلع اندود شده ، مناسب برای تزیین ، رنگ بیرونی مسی طرح دار طرح های حکاکی شده با دست، طرح سنتی بته جقه بسیار زیبا وشکیل و رنگ داخلی سفید از مزایایی این ظرف درب دار و قابل شستشو بودن آن می توان اشاره کرد و دارای سایز بندی می باشد از قرار دادن ظروف مسی در ماشین ظرف شویی خود داری کنید زیرا باعث آسیب به ظروف می شود .