سرویس قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار

کد محصول: 1 3 2 29

72500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

سرویس قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار


قابلمه
مسی
طرح دار صنعتی لاک خورده
20 * 10 سانتی متر
950.00 گرم
قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار سایز کوچک
خرید

سرویس قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار

قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار سایز کوچک

خرید

سرویس قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار

قابلمه مسی، درب پیرکس طرح دار سایز کوچک