کفگیرمسی، گل زده، تمام سفید شده کار دست

کد محصول: 1 1 8 37

12500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

کفگیرمسی، گل زده، تمام سفید شده کار دست


قاشق و چنگال
مسی
طرح دستی
30 سانتی متر
150.00 گرم
کفگیر مسی، تمام سفید گرد ، طرح دار کار دست ، در مدلهای بته جقه و بادامی و گرد تمام سفید و کار دست موجود می باشد
خرید

کفگیرمسی، گل زده، تمام سفید شده کار دست

کفگیر مسی، تمام سفید گرد ، طرح دار کار دست ، در مدلهای بته جقه و بادامی و گرد تمام سفید و کار دست موجود می باشد

خرید

کفگیرمسی، گل زده، تمام سفید شده کار دست

کفگیر مسی، تمام سفید گرد ، طرح دار کار دست ، در مدلهای بته جقه و بادامی و گرد تمام سفید و کار دست موجود می باشد