ظرف شیرینی خوری مسی، پشت سفید

کد محصول: 1 1 1 4

119000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت سفید


ظرف شیرینی خوری
مسی
طرح دستی
20 سانتی متر
1000.00 گرم
شیرینی خوری مسی، پشت سفید، درب دار با دستگیره پروانه ای و طرح سنتی کار دست ، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی سفید، مناسب برای تزیین
خرید

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت سفید

شیرینی خوری مسی، پشت سفید، درب دار با دستگیره پروانه ای و طرح سنتی کار دست ، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی سفید، مناسب برای تزیین

خرید

ظرف شیرینی خوری مسی، پشت سفید

شیرینی خوری مسی، پشت سفید، درب دار با دستگیره پروانه ای و طرح سنتی کار دست ، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی سفید، مناسب برای تزیین