کاسه مسی پایه دار و دسته دار

کد محصول: 1 1 1 40

22500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

کاسه مسی پایه دار و دسته دار


سوپ خوری
مسی
چکش خورده دستی
13 * 7 سانتی متر
250.00 گرم
کاسه مسی سه پایه و دسته دار مناسب برای سفره هفت سین و مناسب برای ترشی و ماست
خرید

کاسه مسی پایه دار و دسته دار

کاسه مسی سه پایه و دسته دار مناسب برای سفره هفت سین و مناسب برای ترشی و ماست

خرید

کاسه مسی پایه دار و دسته دار

کاسه مسی سه پایه و دسته دار مناسب برای سفره هفت سین و مناسب برای ترشی و ماست