ماهی تابه مسی دسته دار

کد محصول: 1 1 3 45

27500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

ماهی تابه مسی دسته دار


ماهی تابه
مسی
چکش خورده دستی
20 * 4 سانتی متر
500.00 گرم
ماهی تابه مسی، گرد چکشی و دسته دار در سایزهای مختلف
خرید

ماهی تابه مسی دسته دار

ماهی تابه مسی، گرد چکشی و دسته دار در سایزهای مختلف

خرید

ماهی تابه مسی دسته دار

ماهی تابه مسی، گرد چکشی و دسته دار در سایزهای مختلف