کاسه مسی، طرح دار مسی نقلی

کد محصول: 1 3 1 5

21500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

کاسه مسی، طرح دار مسی نقلی


سوپ خوری
مسی
طرح دار صنعتی لاک خورده
10 * 5 سانتی متر
100.00 گرم
کاسه مسی،طرح دار نقلی ، مناسب برای ماست ، شوری جات و سالاد می باشد، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی و طرح دار با رنگ ثابت ، این دسته از کاسه ها دارای سایز بندی مختلف می باشد .
خرید

کاسه مسی، طرح دار مسی نقلی

کاسه مسی،طرح دار نقلی ، مناسب برای ماست ، شوری جات و سالاد می باشد، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی و طرح دار با رنگ ثابت ، این دسته از کاسه ها دارای سایز بندی مختلف می باشد .

خرید

کاسه مسی، طرح دار مسی نقلی

کاسه مسی،طرح دار نقلی ، مناسب برای ماست ، شوری جات و سالاد می باشد، رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی و طرح دار با رنگ ثابت ، این دسته از کاسه ها دارای سایز بندی مختلف می باشد .