ملاقه مسی سفید شده

کد محصول: 1 1 8 51

14500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

ملاقه مسی سفید شده


قاشق و چنگال
مسی
طرح دستی
33 سانتی متر
150.00 گرم
ملاقه مسی، تمام سفید شده گل زده مناسب برای سرو سوپ و آش
خرید

ملاقه مسی سفید شده

ملاقه مسی، تمام سفید شده گل زده مناسب برای سرو سوپ و آش

خرید

ملاقه مسی سفید شده

ملاقه مسی، تمام سفید شده گل زده مناسب برای سرو سوپ و آش