پارچ و لیوان مسی چکش خورده

کد محصول: 1 1 1 56

66000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

پارچ و لیوان مسی چکش خورده


پارچ و لیوان
مسی
چکش خورده دستی
16.5 * 1.5 ، 7.5 * 7.5 سانتی متر
600.00 گرم
پارچ مسی، دو لیتری ولیوان کوچک مسی چکش خورده، سایز اول مربوط به پاچ و سایز دوم مربوط به لیوان سایز متوسط میباشد.
خرید

پارچ و لیوان مسی چکش خورده

پارچ مسی، دو لیتری ولیوان کوچک مسی چکش خورده، سایز اول مربوط به پاچ و سایز دوم مربوط به لیوان سایز متوسط میباشد.

خرید

پارچ و لیوان مسی چکش خورده

پارچ مسی، دو لیتری ولیوان کوچک مسی چکش خورده، سایز اول مربوط به پاچ و سایز دوم مربوط به لیوان سایز متوسط میباشد.