دیس مسی بدون دسته و پایه

کد محصول: 1 1 4 58

24500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

دیس مسی بدون دسته و پایه


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
4 * 20 سانتی متر
300.00 گرم
سینی مسی، بدون دسته و پایه، ساه و زیبا با رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی ، با عمق مناسب و لبه های کنگره دار، در سایز بندی های مختلف، مناسب برای پذیرایی های تک نفره
خرید

دیس مسی بدون دسته و پایه

سینی مسی، بدون دسته و پایه، ساه و زیبا با رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی ، با عمق مناسب و لبه های کنگره دار، در سایز بندی های مختلف، مناسب برای پذیرایی های تک نفره

خرید

دیس مسی بدون دسته و پایه

سینی مسی، بدون دسته و پایه، ساه و زیبا با رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی ، با عمق مناسب و لبه های کنگره دار، در سایز بندی های مختلف، مناسب برای پذیرایی های تک نفره