بشقاب مسی

کد محصول: 1 1 1 59

19500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

بشقاب مسی


سینی و دیس
مسی
طرح دستی
18 سانتی متر
200.00 گرم
بشقاب شیرینی خوری مسی، رنگ بیرونی سفید و رنگ داخلی سفید، طرح دستی و سنتی بسیار زیبا ، مناسب برای پذیرایی
خرید

بشقاب مسی

بشقاب شیرینی خوری مسی، رنگ بیرونی سفید و رنگ داخلی سفید، طرح دستی و سنتی بسیار زیبا ، مناسب برای پذیرایی

خرید

بشقاب مسی

بشقاب شیرینی خوری مسی، رنگ بیرونی سفید و رنگ داخلی سفید، طرح دستی و سنتی بسیار زیبا ، مناسب برای پذیرایی