سینی مسی بدون پایه و دسته

کد محصول: 1 1 4 7

41000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

سینی مسی بدون پایه و دسته


سینی و دیس
مسی
چکش خورده دستی
29 * 3.5 سانتی متر
700.00 گرم
سینی مسی، بدون دسته و پایه یا همان مجمع خوراک مناسب برای سرو غذا و میوه درسایز بندی های مختلف برای پذیرایی های تک نفره ، دارای نقوش سنتی بسیار زیبا دارای ارتفاع مناسب و دارای لبه های کنگره دار که زیبایی آنرا دو چندان می کند.
خرید

سینی مسی بدون پایه و دسته

سینی مسی، بدون دسته و پایه یا همان مجمع خوراک مناسب برای سرو غذا و میوه درسایز بندی های مختلف برای پذیرایی های تک نفره ، دارای نقوش سنتی بسیار زیبا دارای ارتفاع مناسب و دارای لبه های کنگره دار که زیبایی آنرا دو چندان می کند.

خرید

سینی مسی بدون پایه و دسته

سینی مسی، بدون دسته و پایه یا همان مجمع خوراک مناسب برای سرو غذا و میوه درسایز بندی های مختلف برای پذیرایی های تک نفره ، دارای نقوش سنتی بسیار زیبا دارای ارتفاع مناسب و دارای لبه های کنگره دار که زیبایی آنرا دو چندان می کند.